„Krajina“ na predaj II. (alebo strata zemiakov)

 

V staršom článku z februára nášho pravidelného prispievateľa Ladislava zarazilo rozpredávanie pôdy v našom okolí. Hotový článok nám zaslal  aj pán Dušan, ktorý sa rozhodol tomu trošku povenovať a zistiť údaje ako to   v skutočnosti je.

Ďalej už píše pán Dušan.

V mojom výskume som sa snažil dôsledne venovať, aby som dostal čo najpresnejšie číselné údaje. Nanešťastie v dokumente „Štatistická ročenka 20XY“ ktorú vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, som zistil, že naozaj v rámci nášho kraja, ale aj plošne po území Slovenska mizne orná pôda a je trvalo zaradená medzi nepoľnohospodárske a nelesné pozemky. Za posledné dva roky v Nitrianskom kraji to bolo približne „len“ 2 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Mnohí z Vás si povedia „Veď ešte jej máme dosť!“.  Nezabudnite však, že táto pôda je z väčšej časti už nenávratne poškodená a pre lepšiu predstavu uvádzam nižšie drobné porovnanie.

2 000 hektárov je v podstate jedno priemerné poľnohospodárske družstvo. Tieto informácie sú k 01.01.2017. Na novú správu som celkom zvedavý, nakoľko len anglická automobilka má mať rozlohu cez 500 hektárov, v ktorom sú zahrnuté infraštruktúra, zastavané či spevnené plochy.

Uvediem jednoduchý príklad, aby ho ľahko pochopil aj Jano z Hornej – Dolnej. Čo by nám táto pôda spod automobilky dokázala vyprodukovať? 500 hektárov úrodnej pôdy nám vie vyprodukovať napríklad 10 000 ton zemiakov (pri úrode 20,56 t/ha z roku 2015), alebo cca 3 200 ton pšenice (pri úrode 6,5 t/ha z roku 2016) a podobne. Pre možno inú predstavu tieto zemiaky by uživili 60 000 rodín so štyrmi členmi po dobu jedného roka. Počítal som s priemernou ročnou spotrebou 40 kg zemiakov, napriek tomu, že štatistický údaj z roku 2017 je 46,9 kg na osobu ročne. Niekto má  predsa radšej ryžu.

Týmto som nechcel poukázať iba na to, koľko zemiakov vieme vyprodukovať. Mohol som to porovnať s inými plodinami uviesť  koľko pecňov chleba by sme vyprodukovali z pšenice či iné využitie poľnohospodárskych plodín. Chcem poukázať na nezvratné poškodenie pôdy, na ktorú bol navozené obrovské množstvo kamennej sute z okolitých kameňolomov. Táto už nikdy nebude slúžiť na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby a tým sebestačnosti pre obyvateľov. Chcem poukázať na to, že sme natrvalo prišli o 10 000 ton zemiakov v každom ďalšom roku, teda 60 000 rodín prišlo o obživu.

Veď už sme si zvykli kŕmiť sa potravinami druhej či tretej triedy, ktorými nás kŕmia zahraničné obchodné reťazce. Ale prečo by sme mali dovážať zemiaky druhej triedy zo zahraničia? Čo ak po niekoľkých rokoch nebudú mať ani na západe dostatok zemiakov či iných poľnohospodárskych produktov? Odpoveďou nám môže byť kríza s nedostatkom vajec na konci minulého roka, kedy boli škodlivé vajcia na Slovensku stiahnuté z obehu. Ak boli nejaké vajcia v ponuke, bolo ich málo a za dokonca až niekoľkonásobne vyššie ceny. Teda zo západu nám ani tento odpad nemusia dovážať večne.

Keby Vám táto moja úvaha nestačila, tak vám dám jeden návrh. Skúste si urobiť hranolky alebo zemiakové placky z plodov automobilky.

Dobrú chuť Vám praje Dušan Harula, fanúšik hranoliek z domácich krumpieľ.