Ako napľuť voličom do tváre

 

Poslednú dobu sa po Nitre šíria zlostné prejavy ohľadne integračného centra v našom meste. Vraj má pomôcť cudzincom sa tu lepšie integrovať, má ich evidovať a pomôcť im založiť napríklad živnosť atď. Znie to ako poézia na dobrú noc, no ale keď sa nad tým zamyslíme sedliackym rozumom, realita je inde.

Kto pomôže nám, domácim obyvateľom? Áno, odpoveď znie: zasa nikto.

Nedávno vyšiel aj článok v Denníku N  ako sú Slováci v Nitre ponižovaní na úrade práce, len aby uprednostnili cudzincov (lebo budú pracovať za menej peňazí). Tak sú domáci znova iba odstavení bokom. A aby nebolo toho málo, robí sa tu integračné centrum, aby viac Nitrančanov prišlo o prácu a aby sa v Nitre znižovalo finančné ohodnotenie pracujúcich. Môžeme si zaspomínať na dobu pred pár rokmi, keď boli zamestnávatelia prinútení začať zvyšovať mzdy zamestnancov, lebo nikto nechcel za ponúknutú mzdu pracovať. Ale v tom náhle prišla vlna pracovníkov zo zahraničia, ktorá pomohla veľkým korporáciám ešte viac si naplniť vrecká peniazmi. Domáci obyvatelia vtedy dostali veľkú nakladačku od politikov. Kde teda mala ekonomická úroveň rásť, zostala stagnovať.

Zoberte si koľko Nitrančanov, ktorých iba Vy poznáte, pracuje v zahraničí. Keby sa životná úroveň na Slovensku zvyšuje, a mzdy by na Slovensku rástli, určite by občania uprednostnili prácu doma pri svojich rodinách ako odtrhnutí od svojich blízkych niekde v zahraničí. Proti tomuto bezhlavému nápadu, ktorý napomáha diskriminovať domáce obyvateľstvo, hlasoval proti iba jediný poslanec Peter Oremus.

Prečo sa nevytvárajú z peňazí daňových poplatníkov centrá pre domácich, ktoré by im pomáhali presne tak ako chcú pomáhať cudzincom? Nás na úrade hádžu z dverí do dverí ako keby sme my boli tí cudzinci a nie ľudia platiaci dane mestu. V týchto centrách by mohli hľadať prácu ľuďom a spolupracovať s úradom práce a zamestnávatelia by pomáhali nájsť prácu aj domácemu obyvateľstvu.

Mnohí zainteresovaní budú namietať, že v Nitre je nízka nezamestnanosť, len zabudli dodať, že značné množstvo občanov Nitry a okolia bolo vyradených z úradu práce, či sú dobrovoľne nezamestnaní, ktorým bola ponúknutá nízko ohodnotená práca cez pracovné agentúry. Rovnako aj veľa domácich Rómov má ten istý problém, že si nevedia nájsť prácu a takéto centrum by im malo s tým pomôcť.

Takto idú naše peniaze cudzím a my sme na tom akurát škodní. Určite to pre domácich nie je pomoc. Nemôžeme teraz pozerať na to, že tu zahraniční pracovníci nie sú, ale brať tento problém vážne a riešiť ho, aby domáci mali slušný život a nie zahraniční pracovníci. Najskôr pomôžme svojim a potom cudzím.

Doslova pľuvanec voličom do tváre.


redakcia