Vďaka Bohu za voľby

 

Určite ste si všetci všimli, že v našom meste sa zrazu začali hýbať veci. Pribúdajú nám lavičky, parkoviská, nové odpadové kontajnery, opravujú sa fasády, maľujú vodorovné značenia na cestách, plátajú cesty, dvakrát sa kosia nekosené trávniky, vysádzajú sa kvety, orezávajú sa stromy. Všetko zrazu začína vyzerať tak ako by to malo bežne fungovať.

Nové kontajnery na Sitnianskej ulici.

Keď sa pozrieme späť, zistíme, že šialené aktivity našich mestských aktivistov (poslancov) sú jednoznačne smerované teraz v predvolebnom období. Samozrejme sa nechceme dotknúť tých, ktorí neustále bojujú po internete a takto vykonávajú svoju poslaneckú činnosť opravami drobných závad a porušených kanálov. Chápem, že aj  toto je cesta ako sa zviditeľniť a drobnosťami zalepiť oči pred veľkými problémami.

Pri zamyslení sa nad niektorými kuriozitami, akými sú napríklad lavičky pred potravinami Pri Lipe na sídlisku Chrenová. Staré lavičky najskôr niekto odstráni z dôvodu nadmernej koncentrácie alkoholikov a bezdomovcov, ktorí na nich vysedávajú, ako by tento problém nemala riešiť mestská polícia. Každý Chrenovčan určite vie o čom hovorím.

Tu bola kedysi lavička.

Tu taktiež.

Lavičky boli vypílené.

 

Následne sú odstránené a starí ľudia, kráčajúci s nákupom, si nemajú kde oddýchnuť, nakoľko to minimum lavičiek, ktoré  zostalo, je obsadené a ostatní bezdomovci si našli novú lokalitu. Ajhľa v predvolebnom období osádzame nové.

Nové lavičky – v lokalite pri Lipe pribudli 3 kusy.

Síce na inom mieste, ale prečo by nemohol  starší občan od Lipy ísť na nákupy do Lidla či potravín pri tenisových kurtoch. Tu v tieni stromov má odrazu možnosť si posedieť na úplne nových predvolebných lavičkách.

A odrazu sa myslí aj na parkovanie. Vyrastajú nám nové parkoviská, rozširujú sa popri chodníkoch, odkrajuje sa z verejnej zelene. Zrazu sa aj nemožné stáva možným.

Výstavba parkoviska na Štiavnickej ulici.

Výstavba parkoviska na Štiavnickej ulici.

Z Chrenovej mizne zeleň a tým aj jej krása. Začína sa podobať na sídlisko Petržalka.

 

Ale aby som nespomínal len Chrenovú. Dejú sa veci po celom meste. Veď predsa poslanecké miesta si bude treba udržať v každej mestskej časti.

Pod Zoborom sa začali búracie práce staveniska študentmi prezývaného „Nitriansky Stonehenge,“ ktoré sa stalo neodmysliteľnou súčasťou nábrežia pri Zoborskom moste.

Časť staveniska od Zoborského mosta.

Časť staveniska od futbalového štadióna.

Búracie práce na stavenisku prebiehajú v jeho strednej časti.

Pohľad zvnútra staveniska.

 

Aj lodné kontajnery na Podzámskej ulici dostávajú novú fasádu.

Z ľavej strany od cesty jasne vidieť lodné kontajnery.

Tu to už vyzerá trošku inak.

Spredu jasne vidieť plastové okná, garážovú bránu, fasádnu omietku.

Pri pohľade z tejto strany by ste už možno nepovedali, že sú to kontajnery. Dokonalé maskovanie. A viete čo? Nie je to ani stavba, lebo kontajnery nie sú pevne spojené so zemou. Sú tam iba položené a zdržiavajú sa tam iba pomocou gravitačnej sily.

 

V parku opravili pred prvomájovou oslavou sviatku práce dlhodobo nefunkčnú fontánu s vodníkom a žabami.

Fontána bez vodníka a vody. Fotografia z apríla pred oslavami sviatku práce.

Fotografia z 2. mája. Vodník na svojom mieste a fontána funguje.

 

Na Dieloch sa rozširovalo parkovisko na Považskej ulici.

Považská ulica.

 

Pribudla aj jedna predvolebná lavička autobusovej zastávke Kmeťova.

Nástupná zastávka Kmeťova (Klokočina).

 

Na Klokočine taktiež pribudli nové predvolebné  kontajnery.

Nové kontajnery na Jurkovičovej ulici.

 

V blízkosti polikliniky pri autobusovej zastávke zasa pribudol bezbariérový prechod k priechodu pre chodcov.

Priechod pre chodcov pri poliklinike v blízkosti autobusovej zastávky.

 

Za ním budete môcť už onedlho použiť nové schody so súbežným bezbariérovým chodníkom vedúce k blízkej pošte či panelákom. 

Nové schody (pohľad zhora).

Nové schody (pohľad zdola).

 

Nuž drahí priatelia, vďaka Bohu za voľby. Aspoň raz za 4 roky sa to tu troška rozhýbe, keď si po dlhej dobe podaktorí spomenú,  že i my občania tohto mesta sme potrební, keď máme vhodiť hlasovacie lístky do volebných urien. Ako málo stačí vynaložiť z našich peňazí, aby si niekto kúpil naše hlasy.

Dušan K.


Informujte nás aj Vy. Posielajte podnety z mesta Nitra a jeho okolia.