Nebezpečne bezpečná Nitra

 

Drahí spoluobčania,

na septembrovom rokovaní mestskí poslanci schválili geniálny plán, podľa ktorého sa o našu bezpečnosť začnú starať rómske hliadky. V rámci projektu chce mesto vytvoriť štyri pozície na občianske hliadky, ktoré budú  z marginalizovaných rómskych komunít. Celkové výdaje na tento projekt sú 196 293,88 eura. Mesto dofinancuje čiastku 9814,69 eura. Jednotná cena na túto pracovnú pozíciu je pri plnom úväzku 647,76 eura. Dĺžka tohto projektu je plánovaná na dobu 24 mesiacov. V prípade, že projekt bude úspešný, mesto získa nenávratný finančný príspevok od štátu. 

Budú spolupracovať s mestskou políciou. Podľa radnice ich úlohou bude dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku, upozorňovať na protispoločenskú činnosť, protiprávne konanie, kontrolovať pohyb v meste, stretávanie sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, nahlasovať nelegálne skládky. Hliadky môžu tiež napomôcť pri verejných akciách.

Tak, drahí spoluobčania, máme sa na čo tešiť. O našu bezpečnosť je postarané. Jedna vec, ktorá mi však na tomto pláne nesedí, je diskriminácia majoritnej spoločnosti, nakoľko tieto osoby budú zamestnávané na základe etnického princípu, príslušnosti k nejakej menšine, čo zjavne je opačný rasizmus voči občanom majority, ktorí by túto prácu tiež privítali. Ale na to sme si už v Nitre zvykli.

Najprv sa problém vytvorí, potom ten, kto problém vytvoril, problém rieši. Nasľubujú sa pracovné príležitosti, potom pritiahneme cudzincov a kriminalitu asociálnych živlov ideme riešiť rómskymi hliadkami. Nuž takí občania Dražoviec, Kalvárie, predavačky z Mlynov či Galérie budú tomuto riešeniu isto naklonení. Nedajbože, aby sa tu v budúcnosti rozmohli sexuálni devianti. Nechcem si ani predstaviť z akých živlov by radnica zostavila hliadky proti nim.

Peter


Na vyjadrenie nesúhlasu krokov radnice s riešením problému takýmto spôsobom zdieľajte článok na sociálnych sieťach.