Pre jedných biznis, pre druhých nočná mora (+video)

 

Téma, s ktorou prichádzame, je už v Nitre asi každému veľmi známa. Veľmi veľa sa o nej popísalo či rozprávalo. No aká je pravdivá skutočnosť, aké sú jej dôsledky, čo je pravda a čo lži, čo sa šíri medzi ľuďmi by sme chceli načrtnúť v tomto článku.

Ubytovne a nelegálne privátne ubytovávanie

S príchodom novej investície do mesta Nitry, sa nám zjavil nový úkaz, ubytovávanie cezpoľných, a čoraz častejšie zahraničných robotníkov v našom meste. Snáď už nie je ani jeden človek, ktorý by sa nestretol so srbským, bulharským, anglickým či ukrajinským pracovníkom. Čoraz viacej firiem sa uchyľuje k zamestnávaniu lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Napriek nízkej nezamestnanosti v našom regióne, sa chystá na spustenie sériovej výroby automobilka Jaguar Land Rover s.r.o., v ktorej nemá príliš z nášho regiónu kto pracovať, nakoľko sľubované platy boli sci-fi príbehom. Preto je logické, že nás neminie príliv lacnej pracovnej sily zo zahraničia, o ktorej počujeme zo všetkých médií. Ruka v ruke s týmto fenoménom je samozrejme spojená aj otázka ich ubytovania a prepravovania sa na pracovisko. Mnohí z vás sa už určite stretli s takýmito ubytovacími zariadeniami, poniektorí pri nich možno bývate a poznáte, aké kultúrne obohatenie nám prinášajú.

Z mnohých určite nejde nespomenúť budova Pozemných stavieb na Klokočine, na Hollého ulici v blízkosti centra nášho krajského mesta, Hotel Xawax v Lužiankach, ubytovňa na Levickej ceste, pri Plastike, pri Idei na konci Krškan, ubytovne v Nitrianskych Hrnčiarovciach, Čakajovciach, atď.

O týchto zariadeniach je vo všeobecnosti známe, že sú v nich ubytovaní predovšetkým zahraniční zamestnanci, od ktorých vieme, že za nocľah platia 8 až 10 eur za noc. Tento biznis sa rozmohol natoľko, že dnes už nájdete aj súkromné osoby prenajímajúce svoje byty za 10 eur na noc.

Ubytovňa na Hollého ulici odkiaľ sa dennodenne presúvajú zahraniční robotníci na autobusovú zastávku pri VBC.

 

Ubytovacie zariadenia v Dolných Krškanoch pri Plastike.

 

Ubytovacie zariadenie v Dolných Krškanoch pri Idei.

 

Hotel Xawax v obci Lužianky, niekdajšia budova Vinárskych závodov.

 

Privátne ubytovávanie načierno

Stretli sme sa aj s prípadom, kde v jednom rodinnom dome či byte je ubytovaných 10 i viac zamestnancov súčasne. Keď si spočítame, že v jednom trojizbovom byte je ubytovaných 10 ľudí, ktoré platia 10 eur na noc, za mesiac zinkasuje takýto prenajímateľ cca. 3000 eur, neberúc ohľad na susedské vzťahy a ľudí okolo seba. Títo podnájomníci neplatia mestu smetné tak ako my bežní občania, nehovoriac o daňových únikoch pri čiernom ubytovávaní. Ak máte takúto vedomosť, kontaktujte nás. Budeme sa snažiť apelovať na kompetentné orgány, aby zjednali nápravu.

Ubytovne

Čo sa týka ubytovní, dopočuli sme sa, že väčšina z ľudí je sústredená mimo Nitry a skutočný príliv týchto zamestnancov má nastať až v povolebnom období, aby neovplyvnil nepriaznivo volebné výsledky. Len skúste ráno pred piatou hodinou navštíviť priestor pred nitrianskou železničnou stanicou, kde sa títo pracovníci premiestňujú z rázcestia a sami sa presvedčte o počtoch presúvaných zamestnancov iba v rámci Nitry. Tento biznis je zjavne ešte iba v plienkach, o čom svedčí i stavebný boom a snaha o vytvorenie nových ubytovacích priestorov. Nechválne známe je otočisko autobusov na Chrenovej, pri ktorom v areáli výstaviska Agrokomplex bola snaha o vytvorenie takéhoto ubytovacieho zariadenia o kapacite 400 nájomníkov. Jeho prestavba je dočasne pozastavená, snáď i kvôli občianskej nevôli Chrenovčanov, ktorí spísali proti týmto ubytovacím zariadeniam petíciu, ku ktorej sa pripojili aj občania z väčšiny mestských častí Nitry. Snáď i toto je forma ako zabrániť tomu, aby vo Vašej blízkosti vyrástlo takéto neprispôsobivé zariadenie.

Ubytovňa „pre športovcov“ dostala v prednej časti nový plášť. Nateraz sa jej prestavba zabrzdila.


Viete niečo o tejto téme viac? Kontaktujte nás. Naša Nitrička